Thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+8428 35 128 668

Thông báo

Thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

(Ngày 24/04/2018)
- Tên tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis.
- Chứng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.047.600 CP, tỷ lệ sở hữu: 7.94%
- Số cổ phíếu đã mua:  12.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 1.060.300 CP. tỷ lệ sở hữu: 8.03%
- Ngày thay đổi sở hữu: 20/04/2018

Quý cổ đông vui lòng click đường link để xem Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn
   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: +8428 35 128 668

My status

CARGO TRACKING