Báo cáo về sở hữu của Cổ đông lớn

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

Thông báo

Báo cáo về sở hữu của Cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của Cổ đông lớn
(Ngày 10/01/2018)
- Tên cá nhân/ tổ chức: AMERICA LLC
- Quốc tịch: Nevis
- Chúng khoán đang sở hữu: HMH
- Số cổ phiếu trước khi giao dịch: 658.100 CP, chiếm tỷ lệ 4,99%
- Số cổ phíếu đã mua: 12.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 670.500 CP. tỷ lệ sở hữu: 5,08%
- Ngày thay đổi sở hữu: 05/01/2018
   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: +848 35 128 668

My status

CARGO TRACKING