Chốt DS nhận cổ tức đợt 1 năm 2017

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

Thông báo

Chốt DS nhận cổ tức đợt 1 năm 2017

(Ngày 08/05/2017)
Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
Mã chứng khoán: HMH
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:18/05/2017
Lý do và mục  đích: Chi cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền
Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)
Ngày Thanh toán: 26/05/2017
Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hải Minh, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/05/2017 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: +848 35 128 668

My status

CARGO TRACKING