Chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

Thông báo

Chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

(Ngày 7/03/2017)
Tên tổ chức phát hành: CTCP Hải Minh
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hải Minh
Mã chứng khoán: HMH
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:17/03/2017
Lý do và mục  đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 CP - 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau.
Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.
 
Nội dung họp: Sẽ thông báo sau.
   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: +848 35 128 668

My status

CARGO TRACKING