UBCK Nhà nước chấp thuận cho CTY CP Hải Minh được gia hạn các BCTC HN & BCTC riêng được lập cho năm TC 2017

Tầng 17, Tòa nhà PEARL PLAZA,  Số 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+848 35 128 668

Thông báo

UBCK Nhà nước chấp thuận cho CTY CP Hải Minh được gia hạn các BCTC HN & BCTC riêng được lập cho năm TC 2017

(Ngày 07/02/2017)
Công văn số 579/UBCK-GSĐC ngày 24/01/2017 V/v gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty Cổ Phần Hải Minh, Theo đó Công ty Cổ phần Hải Minh được chấp thuận gia hạn các BCTC HN & BCTC riêng được lập cho năm TC 2017, cụ thể:
- Công ty phải công bố BCTC quý & BCTC soát xét (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.
- Công ty phải công bố BCTC bán niên soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.
- Công ty phải công bố BCTC năm được kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký BC kiểm toán BCTC. Chi tiết...
   

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: +848 35 128 668

My status

CARGO TRACKING